Procedure for measuring radiation efficiency in downlink band for active mobile phones in a reverberation chamber
Paper i proceeding, 2003

Författare

Charlie Orlenius

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Nikolay Serafimov

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Per-Simon Kildal

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

IEEE AP-S International Symposium, Columbus, Ohio, June 2003

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-08