Asymptotic analysis of periodic strips on spherical structures
Paper i proceeding, 2003

Författare

Zvonimir Sipus

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

R. Zentner

USNC/URSI National Radio Science Meeting, Columbus, Ohio, June 2003.

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07