Omnidirectional stacked patch antenna printed on circular cylindrical structure
Paper i proceeding, 2002

Författare

R Zentner

Zvonimir Sipus

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

N. Herscovici

J. Bartolic

IEEE AP-S International Symposium, San Antonio, Texas, June 2002

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06