Radiation pattern of spherical array of rectangular microstrip patches
Paper i proceeding, 2002

Författare

N. Burum

Zvonimir Sipus

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

IEEE AP-S International Symposium, San Antonio, Texas, June 2002

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06