Robust Location-Aided Beam Alignment in Millimeter Wave Massive MIMO
Paper i proceeding, 2017

Författare

Flavio Maschietti

David Gesbert

Paul de Kerret

Henk Wymeersch

Chalmers, Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Kommunikationssystem

IEEE Global Communications Conference

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Kommunikationssystem

Mer information

Senast uppdaterat

2018-05-07