Study of polarization stirring in reverberation chambers used for measuring antenna efficiencies
Paper i proceeding, 2002

Författare

Per-Simon Kildal

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Charlie Carlsson

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

IEEE AP-S International Symposium, San Antonio, Texas, June 2002

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06