Accurate measurements of small antennas and radiation from mobile phones in reverberation chambers
Paper i proceeding, 2002

Författare

Per-Simon Kildal

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Yngve Hamnerius

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik

URSI 2002 General assembly, Maastricht, August 2002

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07