Effective diversity gain of two parallel dipoles: theory and measurement in reverberation chamber
Paper i proceeding, 2002

Författare

Per-Simon Kildal

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Kent Rosengren

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

JINA 2002, Nice, France, November 2002

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07