Comparison betwen different theoretical horn antenna types used as cluster feeds in reflector systems with multiple beams
Paper i proceeding, 2002

Författare

Omid Sotoudeh

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Per-Simon Kildal

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

P. Ingvarson

JINA 2002, Nice, France, November 2002

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-08