Excitations Maximizing the directivity of conformal arrays on circular cylinders
Paper i proceeding, 2001

Författare

N. Herscovici

Zvonimir Sipus

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Per-Simon Kildal

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Silvia Raffaelli

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

2nd European workshop on conformal antennas, The Hague, Netherlands, April 2001.

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik