Excitations Maximizing the directivity of conformal arrays on circular cylinders
Paper i proceeding, 2001

Författare

N. Herscovici

Zvonimir Sipus

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Per-Simon Kildal

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Silvia Raffaelli

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

2nd European workshop on conformal antennas, The Hague, Netherlands, April 2001.

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06