Study of spiral antenna on three PBG ground planes: Artificial magnetic conduction, soft surface and hard surface
Paper i proceeding, 2001

Författare

Per-Simon Kildal

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

T. Ha Liu

W. Xun Zhang

Jian Yang

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

25th ESTEC Antenna Workshop on Innovative Periodic Antennas, Noordwijk, Netherlands, May 2001.

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07