Rapid Continuous Software Engineering
Artikel i övriga tidskrifter, 2017

Författare

Matthias Tichy

Universität Ulm

M. Goedicke

Universitat Duisburg-Essen

Jan Bosch

Chalmers, Data- och informationsteknik, Software Engineering

B. Fitzgerald

University of Limerick

Journal of Systems and Software

0164-1212 (ISSN)

Vol. 133 159-159

Ämneskategorier

Datavetenskap (datalogi)

DOI

10.1016/j.jss.2017.08.046

Mer information

Senast uppdaterat

2018-02-28