Minesto's marine power plant producing electricity in Northern Ireland renewable energy from low-velocity currents
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2014

Författare

Anders Jansson

Chalmers, Sjöfart och marin teknik

Sea Technology

0093-3651 (ISSN)

Vol. 55 4 15-19

Ämneskategorier

Marin teknik

Mer information

Skapat

2017-11-01