Moment method analysis of circular-cylindrical array of waveguide elements covered with a radome
Paper i proceeding, 2001

Författare

Zvonimir Sipus

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

S. Rupcic

L. Josefsson

IEEE AP-S International Symposium, Boston, MA, USA, July 2001

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-08