Så släppte Göteborg Energi sitt inflytande på marknaden
Artikel i övriga tidskrifter, 2017

Författare

Tomas Kåberger

Rymd-, geo- och miljövetenskap

ETC Göteborg

Vol. 2017

Styrkeområden

Energi

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv