Analysis of arbitrarily oriented patches on multilayer circular cylindrical structures
Paper i proceeding, 2001

Författare

Silvia Raffaelli

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Zvonimir Sipus

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Per-Simon Kildal

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

2nd European workshop on conformal antennas, The Hague, Netherlands, April 2001.

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06