Demokratisk kontroll är viktigare än vindkraft
Artikel i övrig tidskrift, 2017

Författare

Tomas Kåberger

Rymd-, geo- och miljövetenskap

ETC Göteborg

Vol. 2017 171025 2-2

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Ekonomi och näringsliv

Styrkeområden

Energi

Mer information

Senast uppdaterat

2018-02-22