Theoretical and experimental study of rectangular patches mounted on multilayer circular cylinder
Paper i proceeding, 2001

Författare

Silvia Raffaelli

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Zvonimir Sipus

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Per-Simon Kildal

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

IEEE AP-S International Symposium, Boston, MA, USA, July 2001

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06