Consequences of the Stein limit for antenna arrays in mobile communications
Paper i proceeding, 2001

Författare

Björn Lindmark

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

9th COST meeting and workshop on smart antennas, Gothenburg, Sweden, May 2001

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07