25. Kabo E, Material defects in rolling contact fatigue — influence of overloads and defect clusters
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

Elena Kabo

Institutionen för hållfasthetslära

International Journal of Fatigue

0142-1123 (ISSN)

Vol. 24 887-894

Ämneskategorier

Maskinteknik

Tribologi

Farkostteknik

Styrkeområden

Transport

Mer information

Skapat

2017-11-10