Analysis of mictrostrip antenna on a corrugated multilayer structure by using CG-FFT method and G1DMULT algorithm
Paper i proceeding, 2000

Författare

C. Marasini

A. Freni

Per-Simon Kildal

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

AP2000 Millennium Conference, Davos, Switzerland, Apr. 2000.

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07