Capacity4Rail Deliverable 4.1.2 — Monitoring-based deterioration prediction
Rapport, 2016

Författare

Elena Kabo

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

et al.

Ämneskategorier

Maskinteknik

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Transport

Building Futures (2010-2018)

Mer information

Skapat

2017-11-10