Radiation from an open-ended hard strip-loaded waveguide
Paper i proceeding, 2000

Författare

Sergei Skobelev

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Per-Simon Kildal

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

PIERS 2000, Cambridge, MA, USA, July 2000.

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06