Förstudie. Isolerskarvars inverkan på spårets mekaniska egenskaper: en finit elementanalys
Rapport, 2004

Författare

Elena Kabo

Chalmers, Tillämpad mekanik, Hållfasthetslära

Ämneskategorier

Maskinteknik

Farkostteknik

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Transport

Mer information

Skapat

2017-11-10