Ballastgeometrins inverkan på spårets sidomotstånd: en parameterstudie
Rapport, 2005

Författare

Elena Kabo

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Ämneskategorier

Maskinteknik

Farkostteknik

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Transport

Building Futures (2010-2018)

Mer information

Skapat

2017-11-10