Cylindrical stacked patch antennas for wireless communication
Paper i proceeding, 2000

Författare

Zvonimir Sipus

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

N. Herscovici

AP2000 Millennium Conference, Davos, Switzerland, Apr. 2000.

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07