Description of G2DMULT moment method algorithm for calculating spectral Green's functions of cylindrical multiconductor structures of arbitrary cross section
Paper i proceeding, 1999

Författare

Per-Simon Kildal

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

IEEE AP-S International Symposium, Orlando, July 1999.

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06