Asymptotic boundary conditions for strip-loaded surfaces of cylindrical structures with arbitrary shaped cross-section
Paper i proceeding, 1999

Författare

A. A. Kishk

Per-Simon Kildal

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

IEEE AP-S International Symposium, Orlando, July 1999.

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06