Effect of element spacing and curvature on the radiation patterns of patch antenna arrays mounted on cylindrical multilayer structures
Paper i proceeding, 1999

Författare

Silvia Raffaelli

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Zvonimir Sipus

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Per-Simon Kildal

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

IEEE AP-S International Symposium, Orlando, July 1999.

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06