Analysis of patches on multilayer cylinders by using G1DMULT
Paper i proceeding, 1999

Författare

Silvia Raffaelli

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Zvonimir Sipus

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Per-Simon Kildal

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

1st European workshop on conformal antenna, Karlsruhe, Oct. 1999.

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07