Alkaline degradation of carbohydrates
Doktorsavhandling, 1976

Biblioteket

Författare

Mats H. Johansson

Institutionen för teknisk kemi

Ämneskategorier

Kemi

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 196

Biblioteket

Mer information

Skapat

2017-11-17