Dual polarized aperture coupled patch multibeam antenna
Paper i proceeding, 1998

Författare

Björn Lindmark

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Staffan Lundgren

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

C. Beckman

IEEE AP-S International Symposium, Atlanta, June, 1998.

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07