Correlation between the outputs signal from a dual polarized antenna
Paper i proceeding, 1998

Författare

M. Nilsson

Björn Lindmark

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

IEEE AP-S International Symposium, Atlanta, June, 1998.

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07