Calculation of phase centers of feeds for reflectors when the phase variations are large
Paper i proceeding, 1998

Författare

Jian Yang

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Per-Simon Kildal

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

IEEE AP-S International Symposium, Atlanta, June, 1998.

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07