Location-aware Communications
Doktorsavhandling, 2017

EA, EDIT building, Hörsalsvägen 11
Opponent: Professor Philippe Ciblat, Télécom ParisTech & Université Paris-Saclay

Författare

Srikar Muppirisetty

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Location-aware Communications for 5G Networks

IEEE Signal Processing Magazine,; Vol. 31(2014)p. 102-112

Artikel i vetenskaplig tidskrift

Spatial Wireless Channel Prediction under Location Uncertainty

IEEE Transactions on Wireless Communications,; Vol. 15(2016)p. 1031-1044

Artikel i vetenskaplig tidskrift

Channel gain prediction for multi-agent networks in the presence of location uncertainty

ICASSP, IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing - Proceedings,; Vol. 2016-May(2016)p. 3911-3915

Paper i proceeding

LAPRA: Location-aware Proactive Resource Allocation

2016 IEEE Global Communications Conference, GLOBECOM 2016 - Proceedings,; (2016)p. Article no 7841946-

Paper i proceeding

L. S. Muppirisetty, T. Charalambous, J. Karout, G. Fodor, and H. Wymeersch, "Location-aided pilot contamination avoidance for massive MIMO systems"

L. S. Muppirisetty, J. Tadrous, A. Eryilmaz, and H. Wymeersch, "Proactive resource allocation with predictable channel statistics"

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Infrastruktur

C3SE (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

ISBN

978-91-7597-670-9

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 4127

Utgivare

Chalmers

EA, EDIT building, Hörsalsvägen 11

Opponent: Professor Philippe Ciblat, Télécom ParisTech & Université Paris-Saclay

Mer information

Skapat

2017-11-23