A numerical homogenisation strategy for micromorphic continua
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2009

Författare

Ralf Jänicke

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Stefan Diebels

Nuovo Cimento della Societa Italiana di Fisica C

1124-1896 (ISSN)

Vol. 32 1 121-131

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-11-23