Machine-Learning for the Roads’ Construction: Selection, Prioritization and Scheduling
Preprint, 2017

Författare

Saeed Asadi Bagloee

M Sarvi

Michael Patriksson

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik

Göteborgs universitet

M. Asadi

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Transport

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-11-24