Exact and asymptotic analysis of an infinite grid of metal strips using G1DMULT
Paper i proceeding, 1997

Författare

Silvia Raffaelli

Institutionen för mikrovågsteknik

Zvonimir Sipus

Institutionen för mikrovågsteknik

Per-Simon Kildal

Institutionen för mikrovågsteknik

Martin Johansson

Institutionen för mikrovågsteknik

ICEAA, Torino, Italy, Sep., 1997

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07