Moment method and FDTD analysis of industrial microwave ovens
Paper i proceeding, 1997

Författare

Magnus Sundberg

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

The Sixth International Conference, Microwave and High Frequency Heating, Fermo, Italy, Sept., 1997.

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik