Moment method and FDTD analysis of industrial microwave ovens
Paper i proceeding, 1997

Författare

Magnus Sundberg

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

The Sixth International Conference, Microwave and High Frequency Heating, Fermo, Italy, Sept., 1997.

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07