Recovery of cooking chemicals: The treatment and burning of black liquor
Kapitel i bok, 2009

[No abstract available]

Författare

Hans Theliander

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Pulping Chemistry and Technology

297-333
978-311021341-6 (ISBN)

Ämneskategorier

Kemi

DOI

10.1515/9783110213423.297

ISBN

978-311021341-6

Mer information

Skapat

2017-12-01