Removal of non-process elements from hardwood chips prior to kraft cooking.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Fredrik Lundqvist

Harald Brelid

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Anna Saltberg

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Göran Gellerstedt

Per Tomani

Appita Journal

Vol. 59 6 493-499

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06