Unified Model for Surface Fitting of Radio Telescope Reflectors
Övrigt konferensbidrag, 2017

Focal-Length

Ring-Focus

VGOS

Surface

Close-Range Photogrammetry

Deformation

Reverse Engineering

Paraboloid

Författare

Michael Lösler

Cornelia Eschelbach

Rüdiger Haas

Chalmers, Rymd- och geovetenskap, Onsala rymdobservatorium

Proceedings of the 23rd European VLBI Group for Geodesy and Astrometry Working Meeting

29-34
978-91-88041-10-4 (ISBN)

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Infrastruktur

Onsala rymdobservatorium

Ämneskategorier

Geovetenskap och miljövetenskap

ISBN

978-91-88041-10-4

Mer information

Skapat

2017-12-04