Technological potential of Bifidobacterium aesculapii strains for fermented soymilk production
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2017

Författare

Francesca Patrignani

Monica Modesto

Samanta Michelini

Maria Cristina Sansosti

Diana Serrazanetti

Linnea Qvirist

Chalmers, Biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap

Lorenzo Siroli

Lucia Camprini

Paola Mattarelli

Rosalba Lanciotti

LWT - Food Science and Technology

0023-6438 (ISSN) 1096-1127 (eISSN)

Ämneskategorier

Mikrobiologi

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik

DOI

10.1016/j.lwt.2017.11.048