Green's functions for strip-loaded grounded dielectric slab derived without using Floquet mode expansions
Paper i proceeding, 1996

Författare

Zvonimir Sipus

Institutionen för mikrovågsteknik

Per-Simon Kildal

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Institutionen för mikrovågsteknik

A. Kishk

IEEE International Symposium on Antennas and Propagation, Baltimore; MD, July, 1996.

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-08