Review of Routledge International Handbook of Outdoor Studies
Övrigt, 2017

Outdoor studies

experience

learning

environmentalism

outdoor education

Författare

Daniel Svensson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Science, Technology and Society

Ämneskategorier

Historia

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Skapat

2017-12-11