Green's functions for corrugated surface derived by asymptotic corrugation boundary conditions
Paper i proceeding, 1996

Författare

Zvonimir Sipus

Institutionen för mikrovågsteknik

Per-Simon Kildal

Institutionen för mikrovågsteknik

IEEE International Symposium on Antennas and Propagation, Baltimore; MD, July, 1996.

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-08