Spectral domain technique for radiation and scattering from arbitrary cylindrical structures
Paper i proceeding, 1996

Författare

S. R. Rengarajan

Per-Simon Kildal

Institutionen för mikrovågsteknik

Asia-Pacific, New Dehli, Dec., 1996.

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-08