Correspondence: On the bonding in ligand-protected gold clusters
Övrig text i vetenskaplig tidskrift, 2017

Författare

Henrik Grönbeck

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Fysik, Kemisk fysik

Nature Communications

2041-1723 (ISSN)

Vol. 8 1 1612

Ämneskategorier

Fysik

DOI

10.1038/s41467-017-01292-y

PubMed

29142218

Mer information

Senast uppdaterat

2021-07-27