Mobility Device Use and Exploration of Housing Accessibility for Powered Mobility Device Users among People Ageing with Spinal Cord Injury
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2013

Författare

Cecilia Pettersson

Chalmers, Arkitektur

Sophie Jörgensen

Mårtensson Lizette

Lexell Jan

Slaug Björn

Iwarsson Susanne

Assistive Technology Research Series, Assistive Technology: From Research to Practice.

Vol. 33 226-232

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Ämneskategorier

Hälsovetenskaper

Mer information

Skapat

2017-12-13