Autonomy and Housing Accessibility Among Powered Mobility Device Users
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2015

Författare

Cecilia Pettersson

Chalmers, Arkitektur

Brandt Åse

Månsson Lexell Eva

Iwarsson Susanne

American Journal of Occupational Therapy

Vol. 69 1-9

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Ämneskategorier

Hälsovetenskaper

Mer information

Skapat

2017-12-13